Home / TV Serial / เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560

เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560

>

เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560

เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560

เพชรตัดเพชร
ละคร เพชรตัดเพชร ตอนที่ 16 วันที่ 8 มกราคม 2560 วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี
เติมพันชีวิตครั้งสำคัญเพื่อปกป้องประเทศจากความชั่วร้ายและเพื่อคนรัก และร่วมค้นหาความจริงถึงต้นตอที่แท้จริงขององค์กรอีกาพญายมซึ่งเกี่ยวพันกับกำเนิดของชาติ ติดตามความมันส์ระห่ำนี้ได้ใน ละครเพชรตัดเพชร ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *