Home / TV Serial / ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560

ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560

>

ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560

ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560

ไมค์ทองคำเด็ก
รายการ ไมค์ทองคำเด็ก 8 มกราคม 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ช่อง WORKPOINT
“ไมค์ทองคำเด็ก ” รายการประกวดร้องเพลงน้องใหม่ เพื่อสานฝันให้น้องๆ หนูๆ ที่มีใจรักในการร้องเพลง
เปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *